Wsparcie dla kupującego

Wsparcie dla kupującego

Bank Spółdzielczy w Gliwicach zaprasza do skorzystania z atrakcyjnej cenowo oferty kredytu hipotecznego na realizację celów mieszkaniowych.

Bank zapewnia kredyt bez dodatkowych kosztów, w tym kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki,  bez stosowania podwyższonego oprocentowania do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Do 30.09.2018r. Bank udziela kredytu bez prowizji !   

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od oceny zdolności i wiarygodności Klienta.

Możliwy jest kontakt w siedzibie Banku, pod numerem telefonu: 32/3020157, 32/3020170, lub na adres e-mail : i.muras@bsgliwice.i-bs.pl oraz m.hartowicz@bsgliwice.i-bs.pl

 

Inwestor Osiedle Paryskie nie ponosi odpowiedzialności za obsługę klientów przez Bank.